Hướng dẫn lấy Username hoặc ID Facebook

Hướng dẫn lấy Username hoặc ID Facebook

Huỳnh Phụng Blogger đã đăng
Hiện có lượt xem và 12 bình luận
Hướng dẫn lấy Username hoặc ID Facebook. Có 2 cách để lấy ID hoặc Username Facebook.

Cách 1. Trực tiếp


2. Chú ý dãy kí tự phía sau .com/xxx
xxx là username hoặc ID Facebook của bạn.

Cách 2. Gián tiếp

2. Dán địa chỉ trang cá nhân của bạn vào (địa chỉ trên bước 1)
3. Bấm Find numeric ID
Dãy số hiện ra, đó là ID tài khoản Facebook của bạn.
Cách này áp dụng cho những bạn nào đã cài username cho facebook cá nhân mà muốn tìm lại ID của tài khoản.
HIỆN CÓ 12 BÌNH LUẬN