Tạo code chuyển hướng cho trang web bằng HTML và Javascript

Tạo code chuyển hướng cho trang web bằng HTML và Javascript

Huỳnh Phụng Blogger đã đăng
Hiện có lượt xem và 12 bình luận
2 code chuyển hướng cho trang web bằng HTML và Javascript. Code tạo chuyển hướng cho trang web bằng HTML và Javascript, tất cả chèn sau thẻ <head>

Live Demo

Code chuyển hướng bằng HTML

<meta content='0;url=http://bacsiwindows.com' http-equiv='refresh'/>
0 là thời gian chuyển hướng, tính bằng giây.

Code chuyển hướng bằng Javascript

<script>
function newDoc() {window.location.assign("http://bacsiwindows.com", 1000)}
</script>
1000 là thời gian chuyển hướng, tính bằng mili giây (1000 = 1 giây, 100 = 0,1 giây)
Tác giả: Huỳnh Phụng Blogger
Ngày đăng: Thứ Tư, 3 tháng 1, 2018 lúc
Tổng số bình luận: 12
VỀ TÁC GIẢ
Những dịch vụ mà chúng tôi đáp ứng: sửa lỗi / tối ưu website / blogspot, thiết kế website / blogspot theo yêu cầu, convert PSD to HTML, tối ưu SEO, Google Insights,..v..v...!

HIỆN CÓ 12 BÌNH LUẬN
Xếp theo